השירותים שלנו

סידורים יומיומיים
 • שליחויות אישיות

 • הסעות ונהג אישי

 • קניות ועוד...

 

עולם הרכב
 • לקיחה והחזרה מטיפולים וטסט

 • החלפת צמיגים ותיקוני תקר

 • העברת בעלות ומכירה

 • רחיצה הסעות ונהג אישי

חופשות
 • חיבור למוקד אמון

 • הסעה והחזרה מנתב"ג (גם ברכב הלקוח)

 • טיפול בבעלי חיים והשגחה כללית

בירוקרטיה
 • תשלום דוחות

 • דואר ובנקים

 • משרדים ממשלתיים

 • טיפול בהוצאת ויזות, דרכונים ועוד

משק בית
 • ליווי וקישור לבעלי מקצוע אמינים וזמינים

 • תיאום וליווי טכנאים

 • תחזוקה שוטפת ועוד