top of page

השירותים שלנו

טיפול בסידורים באמצעות שירות עוזר אישי
סידורים יומיומיים
 • שליחויות אישיות

 • הסעות ונהג אישי

 • קניות ועוד...

 

טיפול ברכב באמצעות שירות עוזר אישי
עולם הרכב
 • לקיחה והחזרה מטיפולים וטסט

 • החלפת צמיגים ותיקוני תקר

 • העברת בעלות ומכירה

 • רחיצה הסעות ונהג אישי

טיפול בחופשות באמצעות שירות עוזר אישי
חופשות
 • חיבור למוקד אמון

 • הסעה והחזרה מנתב"ג (גם ברכב הלקוח)

 • טיפול בבעלי חיים והשגחה כללית

טיפול בבירוקרטיה באמצעות שירות עוזר אישי
בירוקרטיה
 • תשלום דוחות

 • דואר ובנקים

 • משרדים ממשלתיים

 • טיפול בהוצאת ויזות, דרכונים ועוד

טיפול במשק הבית באמצעות שירות עוזר אישי
משק בית
 • ליווי וקישור לבעלי מקצוע אמינים וזמינים

 • תיאום וליווי טכנאים

 • תחזוקה שוטפת ועוד

bottom of page